DOELTREFFEND BIDDEN VOOR VERLOREN MENSEN

'Niemand kan worden gered (behouden, in de hemel komen) zonder dat er iemand is, die voor hem bidt'

Dat stelt de schrijver van het boekje "Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen", Ds. Lee E. Thomas van Pelministries.

Dat is nogal een heftige uitspraak, die veel mensen tegen de haren instrijkt. 'Dus als wij niets doen, wordt er niemand gered', hoor je dan zeggen.

Dat zou best wel eens zo kunnen zijn en dan voelen we ons meteen niet meer prettig. We worden aangezet om iets te doen en dat druist tegen of tegen de genadeleer in, of tegen de leer van de uitverkiezing. Alle besluiten liggen toch bij de Here God?

Als je nu precies wil weten, hoe de schrijver daar over denkt, bestel dan dit (gratis) boekje.

Vanaf november 2011 heeft de stichting Arbeiders in de Oogst besloten de uitgave van dit boekje over te nemen en inmiddels zijn er al 20000  gedrukt. Deze boekjes mogen absoluut niet worden verkocht, maar mogen alleen maar weggeven worden, gratis en voor niets dus!

De auteur van het boekje vindt het van levensbelang dat de inhoud van dit boekje bekend gaat worden en christenen volgens de principes van dit boekje gaan bidden voor ongelovigen, mensen die verloren gaan, tenzij ze tot bekering komen.

Arbeiders in de Oogst is er van overtuigd dat het toepassen van de inhoud van dit boekje van levensbelang kan zijn voor mensen die de Here Jezus nog niet persoonlijk kennen als hun Redder en Verlosser en volgens 2 Cor. 4:4 door de god dezer wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.

Naast de verspreiding van het boekje organiseert de stichting ook workshops over dit onderwerp. Klik op de link voor meer informatie.

Tevens wordt het toegepast in de cursussen over gebed en evangelisatie, die de stichting geeft.

Dit is een geloofszending, waarin wij vertrouwen dat er in giften zal worden voorzien voor meerdere uitgaven.

Op uw verzoek zullen wij u het boekje graag toesturen of u nader informeren over een workshop in uw Bijbelstudie groep, huisgroep of gemeente. 

Ga naar boekjes bestellen  om de boekjes te bestellen en naar  Workshop om meer over de Workshop te lezen

 

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging?

Meld je aan op www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

Rating: 4.3333333333333 sterren
15 stemmen